Veilige Onzekerheid

                                                      


 Productief leren omgaan met onzekerheid

Triggers van Veilige Onzekerheid

Uit het onderzoek naar Veilige Onzekerheid blijkt dat er op zijn minst zes triggers van onzekerheid zijn.

Deze triggers kunnen een rol spelen in de mate waarin jij je onzeker kan voelen in je proces. Dat is echter voor iedereen anders. Elk persoon heeft zo z’n eigen kenmerken en voorkeuren en dus is elke beleving weer anders. Ook zorgen deze triggers niet altijd alleen maar voor onzekerheid: Positieve feedback kan worden ervaren als een prettig oordeel en geeft vaste grond onder de voeten. Net als het besef dat je ergens gewoon heel goed in bent. Daarmee voel je je een stuk zekerder. Dus naast onzekerheid kunnen deze triggers ook zekerheid geven. Lees hier meer.

Zelfonthulling

Oordeel

Risico

Vrijheid

Bekwaamheid

Ander

Tijdens jouw proces maak je keuzes of ervaar je puzzels, krijg je inzichten of herken je leermomenten. Met zelfonthulling toon je deze aan anderen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door een gesprek, een bepaalde houding, beelden of door producten die de uitkomst zijn van deze keuzes, puzzels, inzichten of leermomenten. Omdat je hiermee iets van jouzelf laat zien kan dat onzekerheid oproepen.

In jouw proces kan feedback, een mening, waardering of een toets een rol spelen. Deze wordt door anderen (collega, leidinggevende, docent, medestudent) gegeven. En deze kan worden ervaren als een oordeel over jou en jouw zelfonthulling. Ook kan je zelf een bepaald zelfoordeel hebben over jouw inzet, kwaliteit of resultaten. Dit kan onzekerheid oproepen. En zekerheid, want een oordeel kan ook zeker positief zijn, bijvoorbeeld in vorm van een compliment.

Om jouw proces zinvol te doorlopen en er alles uit te kunnen halen, moet je bereid zijn om risico te lopen. Risico bijvoorbeeld op oordeel over je zelfonthulling. Maar ook ‘investeringsrisico’: levert de tijd en energie die jij investeert uiteindelijk het gewenste resultaat op? Beide kan zorgen voor onzekerheid.

Elk proces biedt een bepaalde vrijheid, zoals bijvoorbeeld keuzevrijheid of vrijheid om initiatief te nemen. Veel vrijheid is gunstig voor jou als je zelfstandig wil zijn. Maar ongunstig als je meer behoefte hebt aan structuur en kaders zoals heldere criteria of een strakke planning. Dus zowel teveel als te weinig vrijheid kan onzekerheid oproepen.

Tijdens jouw proces voel je je meer of minder bekwaam. Dat kan verschillend zijn op andere momenten, maar het kan je wel onzeker laten voelen. Of je je competent voelt, hangt ook samen met eerdere en huidige ervaringen, je zelfbeeld, en kan ook ingegeven worden door de reactie van anderen.

In veel processen speelt een ander ook vaak een rol. Deze ander kan zorgen voor steun, empowerment, oordeel, verwachtingen, feedback of bevestiging. Hierdoor kun je ook (on)zeker worden. De ander kan heel divers zijn: bijvoorbeeld collega, leidinggevende, medestudent, docent, vrienden, levensgezel, ouders of een ander belangrijk persoon.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept